Проект план-графіка - страница 18

^ 3. ОБЛАДНАННЯ РАДІОФІКАЦІЇ

3.1

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ. ЛІНІЙНІ СПОРУДИ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, провідні фахівці, які займаються технічною експлуатацією мереж проводового мовлення


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови та функціонування систем ПМ, лінійних споруд, основ вимірювання на лініях ПМ


МЕТА

Вивчення сучасних лінійних споруд, їх характеристик, особливостей експлуатації (ремонт, організація контролю та вимірювань), питань безпеки експлуатації лінійних споруд ПМ


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Сучасний стан проводового мовлення, його переваги і недоліки, тенденції розвитку

▪ Характеристика ліній проводового мовлення

▪ Особливості ліній проводового мовлення з різних металів

▪ Розрахунок основних параметрів ліній проводового мовлення (затухання, вхідний опір, опір ізоляції)

▪ Ремонт і експлуатація лінійних споруд

▪ Вимірювання на лініях проводового мовлення

▪ Перетини, зближення, сумісна підвіска електроліній до 1 кВ з лініями зв'язку (ЛЗ) та радіотрансляційних мереж (ЛРМ)

▪ Перетини і зближення ПЛ зі спорудами зв'язку, сигналізації та лініями ЛРМ

▪ Виконання організаційних та технічних засобів під час будівництва, експлуатації та ремонту лінійних споруд (наряди, допуски, акти перевірок, паспорти)

▪ Використання інформаційно-комп'ютерних технологій у проводовому мовленні


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень


3.2

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ. ЛІНІЙНІ СПОРУДИ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Електромеханіки, які займаються технічною експлуатацією мереж проводового мовлення


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови та функціонування систем проводового мовлення, лінійних споруд, основи вимірювань та ремонту


МЕТА

Вивчення сучасних лінійних споруд, їх характеристик, особливостей експлуатації (ремонт, організація контролю та вимірювань), питань безпеки експлуатації лінійних споруд проводового мовлення


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Сучасний стан проводового мовлення, його переваги і недоліки, тенденції розвитку

▪ Інтеграція проводового мовлення із засобами міських та сільських телефонних станцій

▪ Характеристика ліній проводового мовлення

▪ Конструктивні особливості ліній проводового мовлення

▪ Особливості ліній проводового мовлення з різних металів

▪ Розрахунок основних параметрів ліній ПМ ( затухання, вхідний опір, опір ізоляції)

▪ Вимірювання на лініях проводового мовлення

▪ Пошук пошкоджень на лініях проводового мовлення

▪ Ремонт і експлуатація лінійних споруд

▪ Перетини, зближення, сумісна підвіска електроліній до 1 кВ з лініями зв'язку (ЛЗ) та радіотрансляційних мереж (ЛРМ)

▪ Перетини і зближення ПЛ зі спорудами зв'язку, сигналізації та лініями ЛРМ

▪ Виконання організаційних та технічних засобів під час будівництва, експлуатації та ремонту лінійних споруд (наряди, допуски, акти перевірок, паспорти)

▪ Використання інформаційно - комп'ютерних технологій у проводовому мовленні


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні


3.3

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ. СТАНЦІЙНІ ПРИСТРОЇ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, провідні фахівці, які займаються технічною експлуатацією мереж проводового мовлення


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних положень з електро та радіотехніки, поняття про вимірювання та контроль параметрів апаратури проводового мовлення


МЕТА

Вивчення сучасних станційних споруд, нової техніки проводового мовлення, їх характеристик, особливостей експлуатації та ремонту, питань організації управління та контролю радіовузлами


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Системи проводового мовлення: сучасний стан, принципи побудови, вузлоутворення, структура

▪ Перспективні розробки станційної апаратури проводового мовлення

▪ Станційні пристрої: апаратура центральної станції проводового мовлення (ЦСПМ), апаратура опорних підсилювальних станцій (ОПС), апаратура трансформаторної підстанції (ТП), апаратура автоматизованих станцій проводового мовлення та станцій, віддалених від населених пунктів, апаратура контролю та резервного управління (АКРУ)

▪ Подача програм мовлення на станції проводового мовлення

▪ Дистанційне управління радіовузлами

▪ Використання інформаційно – комунікаційних технологій у проводовому мовленні


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень


3.4

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ. СТАНЦІЙНІ ПРИСТРОЇ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Електромеханіки, які займаються технічною експлуатацією мереж проводового мовлення


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних положень з електро та радіотехніки, поняття про вимірювання та контроль параметрів апаратури проводового мовлення


МЕТА

Вивчення сучасних станційних споруд, нової техніки проводового мовлення, їх характеристик, апаратури звукопідсилювання, особливостей експлуатації, ремонту, питань організації контролю та вимірювань


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Системи проводового мовлення: сучасний стан, принципи побудови, вузлоутворення, структура

▪ Перспективні розробки станційної апаратури проводового мовлення

▪ Станційні пристрої: апаратура центральної станції проводового мовлення (ЦСПМ), апаратура опорних підсилювальних станцій (ОПС), апаратура трансформаторної підстанції (ТП), апаратура автоматизованих станцій ПМ та станцій, віддалених від населених пунктів, апаратура контролю та резервного управління (АКРУ)

▪ Подача програм мовлення на станції ПМ

▪ Дистанційне управління радіовузлами

▪ Використання радіовимірювальних приладів в ремонті обладнання

▪ Організація озвучування відкритого простору та приміщень

▪ Набуття практичних навичок вимірювання та ремонту станційного обладнання на базі обладнання лабораторії проводового мовлення РВ №5 (м. Чернігів)

▪ Використання інформаційно - комунікаційних технологій у проводовому мовленні


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні


^ 4. БЕЗПРОВОДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

4.1.

СУЧАСНІ БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають будувати та експлуатувати системи безпроводового доступу


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв’язку, принципів побудови стільникових мереж


МЕТА

Вивчити основи побудови безпроводових мереж на обладнанні сучасних цифрових систем радіозв’язку


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Безпроводовий доступ: призначення, актуальність, зони розгортання, стандарти та їх характеристика

▪ Мережі радіодоступу за технологією DECT: принципи функціонування DECT-систем, загальна архітектура, організація радіозв'язку, радіоінтерфейс, встановлення зв'язку, хендовер, роумінг

▪ Типи систем DECT

▪ Обладнання стаціонарного та мобільного радіодоступу на основі стандарту DECT

▪ Мережі радіодоступу за технологією CDMA: побудова та функціонування мереж із кодовим розподілом каналів, прямі та зворотні канали, проходження сигналів виклику, естафетне передавання

▪ Використання технології CDMA у системах безпроводового доступу

▪ Мережі радіодоступу за Wi-Fi технологіями: стандарти IEEE 802.11, 802.11а, 802.11b, 802.1lg та їх характеристика

▪ WiFi - мережі: різновиди, побудова, обладнання, заходи безпеки, взаємодія з мобільними системами зв'язку

▪ Сучасний стан WiFi - мереж та перспективи розвитку

▪ Мережі доступу за технологіями WiMax, стандарти 802.16: характеристика, побудова та функціонуван-ня обладнання, побудова та функціонування радіоінтерфейса

▪ Порядок отримання дозвільних документів на користування радіочастотами

▪ Організація системи моніторингу, технічної експлуатації та управління мережами безпроводового доступу


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні


4.2.

ПОБУДОВА МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ третього покоління wcdma/umts

^ Категорії слухачів
Фахівці філій та їх структурних підрозділів, які впроваджують і експлуатують обладнання мереж мобільного зв’язку третього покоління wcdma/umts


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання принципів побудови та функціонування мереж мобільного зв‘язку


Мета

Вивчення побудови мереж мобільного зв’язку третього покоління WCDMA/UMTS, організації надання сучасних послуг, знайомство з обладнанням компаній HUAWAI, NOKIA та інших


^ Основні питання для вивчення

▪ Характеристика мереж мобільного зв'язку третього покоління

▪ Побудова мереж мобільного зв'язку на основі технології WCDMA

▪ Архітектура мереж WCDMA

▪ Розгортання мереж WCDMA

▪ Структурна схема мережі WCDMA, основні елементи та інтерфейси

▪ Характеристика стаціонарної складової мережі CN

▪ Побудова системи управління на базі М2000

▪ Організація доступу до мережних ресурсів ВАТ “Укртелеком”

▪ Обмін трафіком на базі технології АТМ

▪ Характеристика та структура мобільної компоненти (RAN), основи планування та організації

▪ Характеристика сервісів, сигналів і алгоритмів роботи обладнання мережі радіодоступу

▪ Забезпечення синхронізації, сигналізації, обміну мовною інформацією і передавання даних

▪ Характеристика обладнання компаній HUAWEI, NOKIA та інш.

▪ Функціональні схеми основних елементів, режими роботи, комплектація кабінетів і стативів платами

▪ Побудова системи управління на базі М2000

▪ Особливості програмного забезпечення

▪ Порядок інсталяції програмного забезпечення

▪ Принцип адресування

▪ Система живлення

▪ Монтаж антенно-фідерного обладнання

▪ Вимірювання діаграм направленості антен та вимірювання антенно-фідерного тракту

^ Тривалість навчання - 3 тижні


4.3.

АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОІНТЕФЕЙСІВ ТЕХНОЛОГІЇ CDMA


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають експлуатувати обладнання стандартів CDMA


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій, принципів побудови і функціонування стільникових мереж


МЕТА

Засвоїти побудову і функціонування радіоінтерфейсів стандартів CDMA


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Інтерфейси технології CDMA, режими FDD і TDD: еволюція радіоінтерфейсів від cdmaOne до WCDMA, радіоінтерфейс CDMA-450

▪ Варіанти МС-CDMA та DS-CDMA

▪ Характеристика радіоінтерфейсів СDMA: послуги, функції, протоколи, канальна архітектура, LAC і MAC рівні, типи фізичних, транспортних та логічних каналів, основні і додаткові канали, частотні смуги

▪ Мультиплексування, кодування та перемежування

▪ Розширення спектра і модуляція

▪ Організація зв’язку та входження в синхронізацію

▪ Структура кадрів на лінії „вниз” та „вгору”

▪ Взаємне відображення каналів

▪ Процедура хендовера

▪ Спосіб рознесення при передаванні

▪ Керування потужністю сигналів

▪ Боротьба з завмираннями сигналів

▪ Особливості радіоінтерфейса технології UTRA


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні

4.4.

технології радіодоступу в інтернет WiFi i WiMAX


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці Укртелекому


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи в ОС Windows 9x, NT, 2000, ХР


МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та навичками побудови і налагодження комп’ютерних мереж, доступу в Інтернет на основі радіодоступу


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова систем радіодоступу в Інтернет: структура, параметри та апаратура, що використовується

▪ Налагодження системи WiFi доступу в Інтернет

▪ Захист даних в системах радіодоступу

▪ Основи проектування мереж радіодоступу в Інтернет

▪ Моніторинг, управління, технічна експлуатація та взаємодія з іншими транспортними системами товариства

▪ Перспективи розвитку технологій радіодоступу (WiMAX та інші)


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні


4.5.

технІчний супровід послуг на основі технологій WiFi i WiMAX

(змішаний дистанційний курс)


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають створювати та експлуатувати мережі безпроводового доступу


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій та електрозв'язку. Навички роботи на ПК


МЕТА

Набуття знань, досвіду використання та опанування навичок при роботі з системами радіодоступу за технологіями WiFi і WiMax для надання мультисервісних послуг


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання щодо впровадження широскосмугових послуг ВАТ „Укртелеком”

▪ Асортиментний ряд безпроводових послуг, їх вимоги

▪ Стандарти IEEE 802.11х та елементи мереж WiFi

▪ Стандарти IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16-2005 та елементи мереж WiMAX

▪ Стандарти IEEE 802.15.х та елементи мереж Bluetooth

▪ Основи технології радіодоступу WiFi, WiMAX і Bluetooth

▪ Перспективи конвергенції мереж широкосмугового доступу Wi-Fi WiMAX та сотових мереж 3G/ 4G

▪ Порівняльна характеристика можливостей мереж радіодоступу відносно надання широкосмугових послуг та послуг IP TV за стандартами IEEE 802.11.x, IEEE 802.16.x, IEEE 802.15.x

▪ Архітектура мережі радіодоступу WiMAX, WiFi

▪ Проектування мереж радіодоступу

▪ Визначення території розмаху

▪ Управління радіоресурсами

▪ Планування пропускної спроможності і зони обслуговування

▪ Побудова та системи радіодоступу

▪ Розгортання і налагодження обладнання мереж радіодоступу WiMAX, WiFi

▪ Організація моніторингу, управління технічної експлуатації системи радіодоступу до мультимедійних послуг

▪ Взаємодія з іншими транспортними системами

▪ Гібридні пристрої WiMAX та WiFi

▪ Захист даних клієнтів в системах радіодоступу

▪ Огляд вбудованих функцій безпеки

▪ Перспективи розвитку технологій радіодоступу

▪ Маркетинг та продаж послуг безпроводового широкосмугового доступу до Internet, надання послуг IP TV

▪ Передавання інформації при обслуговуванні клієнтів


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


4.6.

СИСТЕМИ І СТАНДАРТИ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ (змішаний дистанційний курс)


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають створювати та експлуатувати мережі безпроводового доступу


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій та електрозв'язку, принципів побудови і функціонування стільникових мереж. Навички роботи на ПК


МЕТА

Ознайомити слухачів з системами та стандартами безпроводового доступу, побудовою і функціонуванням радіоінтерфейсів зазначених технологій


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Безпроводовий доступ: призначення, актуальність, зони розгортання, різновиди, стандарти

▪ Мережі радіодоступу за технологією DECT: функціонування DECT-систем, загальна архітектура, організація радіозв'язку, радіоінтерфейс, встановлення зв'язку, хендовер, роумінг

▪ Типи систем DECT

▪ Обладнання стаціонарного й мобільного радіодоступу на основі стандарту DECT

▪ Мережі радіодоступу за технологією CDMA: модифікації, побудова та функціонування мереж із кодовим розподілом каналів, прямі та зворотні канали, встановлення зв'язку, естафетне передавання

▪ Використання технології CDMA у системах безпроводового доступу

▪ Мережі радіодоступу за WiFi, Wi МАХ та Blutooth технологіями: стандарти IEEE 802.11, 802.16, 802.15, їх характеристика, різновиди, побудова, обладнання, заходи безпеки, взаємодія з мобільними системами зв'язку

▪ Сучасний стан мереж та перспективи розвитку

▪ Порядок отримання дозвільних документів на користування радіочастотами


^ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


^ 4.7.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ UMTS


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів, які впроваджують і експлуатують обладнання мереж мобільного зв’язку третього покоління wcdma/umts


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання принципів побудови та функціонування мереж мобільного зв‘язку, основ управління і економіки


МЕТА

Підвищення ефективності процесів впровадження та експлуатації системи мобільного зв’язку третього покоління


^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова мереж коміркового зв’язку стандарту WCDMA (UMTS).

▪ Фізичний рівень: кодове розділення каналів методом DSSS, кодоутворюючі послідовності WCDMA (UMTS), логічна структура системи кодоутворення та модуляції, способи модуляції в WCDMA (UMTS)

▪ Архітектура високого рівня: складові UTRAN -мережа радіодоступу територіального рівня, CN - базова мережа, UE - обладнання користувача

4587319749933359.html
4587422353461979.html
4587533329080597.html
4587663128726029.html
4587760798535483.html