Додаток 1 (до п. 1.3.2) - Правила змагань зі спортивного туризму м. Київ, 2008 р


^ Додаток 1 (до п. 1.3.2)

АКТ

прийому готовності місця проведення змагань зі спортивного туризму (___________________________туризм)

(вид туризму)

« »______________ 20___ року м. _______________


Даний акт складений головним суддею змагань - __________________________

(назва змагань)

Представником спортивної споруди і лікарем у тому, що стан споруди та обладнання місць змагань відповідає (не відповідає) вимогам правил змагань зі спортивного туризму, дисципліна змагань - _______________________________

(вид спортивного туризму)

Наявність (відсутність) акту прийому технічного стану споруди, підписаного представником облдержадміністрації спільно з державною комісією _________

(дата)

Місце для проведення змагань відповідає (не відповідає) вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від «18» грудня 1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України № 1622 від 01.09.1999 року.

Основні споруди та допоміжні приміщення:


Обладнання та інвентар: _______________________________________________

____________________________________________________________________

Наявні недоліки: _____________________________________________________


Терміни усунення недоліків: __________________________

Висновки комісії ____________________________________________________


Підписи членів комісії:

Головний суддя змагань _________________________

Представник спортивної споруди _________________

Лікар _________________________________________


^ Додаток 2 (до п. 1.3.9)


Оціночна відомість суддівської колегії

____________________________________________________________________

(повна назва змагань)


№ № з/п

Прізвище та ініціали судді

Територіальний осередок ФСТУ

^ Суддівська посада на змаганнях

Оцінка якості суддівства

Головний суддя _____________

Головний секретар _____________


* * *

^ Додаток 3 (до п. 1.3.9)

_________________________________________________________________

(назва організації, що проводить змагання)


Довідка про суддівство


Видана _____________________________________________________________


в тому, що він (вона) працював(ла) на посаді _____________________________


____________________________________________________________________

(назва змагань, їх ранг та клас дистанції)


проведених _________________________________________________________

(де, коли)


Під час змагань прослухав (ла) курс _____________________ годин програми семінару підготовки суддів змагань з __________________ туризму. Особисто проведено_____ годин занять по темі __________________________________

___________________________________________________________________

Оцінка суддівства _________________________________________________


м.п. Головний суддя _____________

Головний секретар _____________


Додаток 4 (до п. 1.6.3.2)

^ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ


ЗВІТ

головного судді проведених змагань


 1. Вид спорту - спортивний туризм, вид туризму - _____________________

 2. Найменування змагань ___________________________________________

 3. Дата проведення з «_______________» по «_____________» 200__ р.

 4. Місце проведення ______________________________________________

 5. Кількість учасників змагань _________ чол.. в т.ч.

чоловіків ______ , жінок _________

 1. Кількість учасників зі спортивно-технічної підготовки:

МСМК _____; МС _____; КМС _____;

І р. _____; ІІ р. _____; ІІІ р. ______; юнацький р. _____.

 1. Кількість суддів _____ чол.;

обслуговуючого персоналу _____ чол.

 1. Командні результати (в очках, балах і т.д.):
місце

команда

бали, очки

 1. Перехідний приз вручений команді ________________________________

 2. На змаганнях були встановлені рекорди (вказати результат, прізвище рекордсмена, область):

а) світу ___________________________________________;

б) Європи _________________________________________;

в) України _________________________________________.

 1. Учасники виконали спортивні звання та розрядні нормативи:

МСМК _____ чол.; МС _____ чол.; КМС _____ чол.;

І розряду _____ чол.; ІІ – ІІІ розряду ______ чол.;

юнацькі розряди _____ чол.

 1. Кількість протестів _____ з них задоволено _____, відхилено _____,

 2. Випадки травм учасників змагань __________________________________

 3. Кількість глядачів (приблизно) _____ чол.

 4. Якість підготовки місць змагань ___________________________________

 5. Коротка характеристика роботи суддівської колегії ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Прізвище, ім’я головного секретаря ________________________________

 2. Результати переможців особистих змагань:
Прізвище,

ініціали

Вик. спорт. розряд

Організація

Вид програми

Результат

Висновки та пропозиції_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Головний суддя змагань: _______________________________ (категорія)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


«____» _______________ 200___ року _______________

(підпис)


Додаток 5 (до п. 1.6.3.2)


_________________________________________________________________

(назва організації, що проводить змагання)

Змагання __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Терміни змагань - __________________________________________________

^ Звіт судді – інспектора змагань

1.Відповідність рангу змагань, класу дистанції затверджених Положенням про змагання - __________________________________________________________.

2.Рівень організаційного забезпечення змагань організацією, яка безпосередньо проводить змагання - __________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Якість підготовки дистанцій змагань - _________________________________

____________________________________________________________________

4. Якість суддівства змагань - __________________________________________

____________________________________________________________________

5. Робота апеляційного журі (склад, кількість засідань, питання, що розглядалися, прийняті рішення тощо).

6. Пропозиції щодо оцінки роботи головного судді змагань - ________________

____________________________________________________________________

7. Інше - _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Суддя-інспектор змагань ___________________ ( ______________________ )

Звіт розглянутий і затверджений Президією (Виконкомом) федерації спортивного туризму (або іншою організацією, відповідно до Правил) “_____”_________ 20____ р.


Оцінка роботи судді-інспектора __________________________________


Протокол № _____ від __________________________________


Президент федерації (керівник організації) _____________ ( _____________ )

(підпис) (П.І.Б.)

м. п.


Додаток 6 (до п. 1.6.3.2)

Для всеукраїнських змагань

^ ПРОТОКОЛ №

Змагання - Чемпіонат України зі спортивного туризму (____________туризм)
^ Місце проведення -^ Терміни проведення -


^ Вид програми -Дата проведення -


^ Технічні результати спортсменів першої шістки для системи «Спортивний результат»
Зайняте
місце

Прізвище, ім’я та по батькові
спортсменів в команді

^ Рік, день, місяць
народження

Абсолютний
результат

Вiднос-
ний ре-
зультат

Регіон (область, АР Крим, мм. Київ, Севастополь)

ФСТ, СК

Назва ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, ліцею

Виконаний
норматив

^ Прізвище
та iнiцiали
тренера
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1


Головний суддя Суддя національної категорії

Головний секретар Суддя національної категорії

Суддя національної категорії

Додаток 7 (до п. 3.5.2)


^ ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА

На участь у змаганнях _________________________________________________

(назва змагань)

Категорія змагань ____________________________________________________

Команда ____________________________________________________________

(назва команди, суб’єкт Федерації, місто)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тренер команди ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження)

Керівник команди ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження)


Склад команди

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Спорт. розряд

Місто

Примітка


З положенням про змагання учасники ознайомлені.


Команда забезпечується _______________________________________________

(організація)

Керівник суб’єкта Федерації ___________________________________________

(П.І.Б., підпис)


М.П. «___» _______________ 20___ р.

^ Додаток 8 (до п. 3.5.3)


4751998081969360.html
4752127938098682.html
4752215746745792.html
4752306773688355.html
4752482372154612.html